Katica Illényi & Péter Sárik - piano, Tibor Pintér -  guitar, Attila Gálfi -  drums, Tibor Fonay - double bass

Dead Sea concert, Jordan  12 April 2019

Princess Rym / Jordan Royal Family  - Katica Illényi -  Csaba Czibere / Hungarian AmbassadorIllényi Katica logo