The implementation of the interactive concert with Katica Illényi for music students was supported by the Hungarian Academy of Arts.

Artistic activity of Katica Illényi is supported by Szerencsejáték Zrt.

Felczak Lemezek
Felczak alapítvány

Wacław Felczak (1916–1993) studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim, w roku akademickim 1938/1939 był stypendystą Eötvös Collegium. Powrócił do Budapesztu w maju 1940 r. jako członek polskiego podziemnego ruchu oporu. W szeregach Armii Krajowej był odpowiedzialny za łączność kurierską między rządem polskim w Londynie a podziemiem politycznym w Warszawie, od 1943 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy placówki łączności w Budapeszcie. Po 1945 r. pozostał wierny złożonej przysiędze wojskowej i kontynuował walkę o wolną i demokratyczną Polskę. W 1948 r. został aresztowany i skazany na dożywotnie więzienie; wyjście na wolność częściowo zawdzięczał następstwom węgierskiej rewolucji 1956 r. W 1958 r. objął asystenturę w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; był autorem kilku monografii o tematyce związanej z Węgrami, z których najbardziej znana jest Historia Węgier. Jego wiedza i niezłomna postawa moralna sprawiła, że stał się wzorem do naśladowania nie tylko dla swoich studentów, ale także dla młodych węgierskich opozycjonistów.

Fundacja im. Wacława Felczaka stawia sobie za cel przekazywanie przyjaźń polsko-węgierskiej, a także wspieranie inicjatyw społecznych w ramach współpracy obu narodów.

Seria Płyty Felczaka prezentuje twórczość polskich i węgierskich artystów w sześciu odsłonach i gatunkach muzycznych (muzyka poważna – muzyka ludowa, jazz – muzyka nowoczesna, muzyka światowa – muzyka rozrywkowa). Płyty te za pośrednictwem uniwersalnego języka muzyki uświadamiają nam, że przyjaźń obu narodów ma źródło w doświadczeniach z przeszłości, we wspólnym systemie wartości i sposobie myślenia. Dzięki temu wyjątkowa przyjaźń Polski i Węgier, unikalna w całej Europy, stale się umacnia i wzbogaca o nowe płaszczyzny współpracy.